Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Indkaldelse. HUSK kom til generalforsamlingen i klubhuset ved Bjerre Strand/Gl Strandvej 77.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget og kontingent *
  5. Valg af bestyrelse **
  6. Valg af revisor og suppleant ***
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

*) Ad punkt 4: Bestyrelsen indstiller regulering af senior- og ungsenior kontingent, således at disse stiger med henholdsvis kr. 25 og kr. 20 til henholdsvis kr. 1.075 og kr. 890. Kontigenter er afstemt med NKT, som der er indgået en ny to-årig aftale med i samarbejdet om ØT/Øresund Tennis. Bestyrelsen anmoder om mandat til at undersøge og om muligt placere en mindre del af egenkapitalen i værdipapirer med lavest mulige risiko. Baggrunden er, at bankerne har indført negative renter, der påvirker egentkapitalen negativt.

 

**) Ad punkt 5:

a) Formand Lars Gulmann er på valg. Bestyrelsen indstiller genvalg.
b) Kasserer Thomas Mark er valgt frem til 2021.
c) Pia Sinikka og Dorthe Rytter er på valg. Bestyrelsen indstiller genvalg.
d) Claus Madsen, Steen Søndergaard og Sven-Erik Madsen er valgt frem til 2021.
e) To suppleanter vælges for et år. Bestyrelsen indstiller Rikke Lyby Larsen og Gorm Bang Madsen.

 

***) Ad punkt 6:

Bestyrelsen indstiller genvalg af Jørn Mouritzen som revisor samt Palle Andersen som revisorsuppleant.

****) Ad punkt 7:

Indkomne foreslag fra medlemmer kan ses her.

På bestyrelsens vegne
Lars Gulmann
Formand