Indlæser Begivenheder

31. januar 2021:

Generalforsamling skal iht. vedtægterne holdes inden udgangen af februar måned og indkaldes med 3 ugers varsel på bl.a. hjemmesiden.

Vi kan ikke imidlertid holde generalforsamling i februar 2021 ved fysisk fremmøde, da generalforsamlinger i foreninger ikke (længere) er undtaget forsamlingsforbuddet. DIF oplyser, at generalforsamlingen ikke lovligt kan afholdes virtuelt uden særlig hjemmel til dette i vedtægterne, og opfordrer på den baggrund alle foreninger til at udsætte generalforsamling til det bliver muligt.

Vi udskyder derfor generalforsamlingen, og har besluttet ikke på nuværende tidspunkt at fastætte en dato, da det er usikkert, hvornår det bliver muligt. Men vi følger situationen nøje og indkalder, så snart der er udsigt til at generalforsamlingen kan afholdes lovligt og forsvarligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen