Indendørs – Tilmelding til træning

Indendørs 20/21 – vi har træningshold for ALLE!

Så er vi klar med tilmelding til indendørs træning 202/21. Vi har 3 fuldtidsprofessionelle trænere og en række dygtige og dedikerede hjælpetrænere. Vi lægger stor vægt på høj kvalitet i alle træningshold. Kvalitet følges med begejstring, børnene skal synes det er sjovt. I Øresund Tennis har vi tilbud for helt nybegynder til elite spillere, fra de mindste junior til de ældste veteraner. Vi tilbyder alle juniorer at kunne spille holdkampe.

Du kan se vores hold for vinteren 2020/21 her (nedenunder beskrivelsen af holdene kan du se træningsværdier samt kriterier for turneringspilleres timeantal):

Mikrotennis (3-5 år)

Mikrotennis er et meget populært hold for de allermindste, hvor vi via leg og koordineringsøvelser langsomt introduceres til tennis på en sjov go god måde. Vi har hidtil kun haft mikrotennis om sommerne, men på opfordring opretter vi i 20/21 også indendørs et mikrotennishold, som foregår

  • i Baunebjerghallen hver tirsdag 17.15-18
Tilmeld og prisinfo

Minitennis (fra 6 år)

Vi spiller på minitennisbaner med skumbolde og vi lægger stadig stor vægt på, at børnene skal have det sjovt og få succesoplevelser – hver gang !

Børnene lærer de basale slag, laver sjove tennispointøvelser m.v. og får hurtig lov til at lære at tælle point og selv spille over nettet. Fra og med sæsonen 2020/21 giver vi træningstime nr. 2 helt gratis, da vi gerne vil at I får mulighed for at træne 2 gange. Vi træner i udgangspunktet på følgende tidspunkter

Tirsdag 14-16 NNK hallen
Tirsdag 14-17 HiC/Langebjerghallen/Baunebjerghallen
Onsdag 14-16 HiC/Langebjerghallen
Torsdag 14-16 NKK hallen
Torsdag 14-19 HiC/Langebjerghallen/Baunebjerghallen

Ved mange tilmeldinger kan der oprettes ekstra hold.

Tilmeld og prisinfo

WeekendKampspil u 8 – 13

Vi udtager hver vinter ca 35 børn i alderen 6-13 år, som kan spille kampspil i weekenderne.

Man skal have lyst til at spille kampe for at være med – og indstillet på at spille på kryds- og tværs af alder og niveau. Vi spiller på skift i tennishallen i HiC og i Baunebjerghallen. I udgangspunktet spiller vi søndage mellem 12-14, men tiderne varierer og der er også en del lørdage fra 14-17 i HiC.

Det er både skum, rød, organge- og grøn bold. Det handler om at spille en masse pointspil og få en god og sund konkurrencementalitet, hvor fair play og godt kammeratskab er i højsædet.

Der sendes direkte info til de børn, som kan tilmelde sig. Er du interesseret, men (endnu) ikke udtaget kontakt Carsten på carsten@oresundtennis.dk, så tager vi en dialog om mulighederne for at komme med på holdet.

Tilmeld og prisinfo

Juniortræning på stor bane

Træningen på stor bane foregår med orange, grønne eller gule bolde. Hver træningspas er en time. Der er stadig hovedvægt på at træningen skal være sjov og engagementet højt hver eneste gang, samtidig med at det slagmæssige og pointspil fylder mere.

Vi anbefaler, at man så vidt muligt melder sig to gange eller mere om ugen og giver rabat på time nr. 2.

Det er vigtigt ved tilmeldingen at angive, de tider man ikke kan spille. Det sker helt praktisk ved, at der ved tilmeldingen i halbooking er et beskedfelt – så skriv her hvilke dage, du IKKE kan spille.Træningen varer en time og er niveauopdelt i begynder/letøvet, øvede og rutinerede. Vi lægger her vægt på kvalitet i træningen, og derfor vil vores fuldtidstrænere deltage som ansvarlige trænere.

Turneringsspillere, der spiller holdkampe, klubmesterskaber kan tilmelde sig 3 timer eller mere efter nærmere aftale med trænerne iht kriterierne nederst på siden.

Tilmeld og prisinfo

Seniortræning

Træningen varer en time og er niveauopdelt i begynder/letøvet, øvede og rutinerede. Vi lægger her vægt på kvalitet i træningen, og derfor vil vores fuldtidstrænere deltage som ansvarlige trænere. Hvert hold er 1 time og trænerne inddeler i hold efter niveau.

Update 21. November : Alle hold er desværre fyldt op, men i kan tilmelde jer de forskellige facebook grupper, hvor man kan se hvis der opstår afbud og komme på som vikar.

Vi vurderer at lave ekstrasamlinger målrettet, dem der ikke kom med på træningen i løbet af sæsonen !

Tilmeld og prisinfo

Træningsværdier

Respektfuld (At være respektfuld og lydig overfor regler og forpligtelser).

Bidrage (At spørge sig selv hvordan jeg kan bidrage til fællesskabet).

Kvalitet (At gøre tingene med kvalitet).

Flittig (At være hårdtarbejdende og engageret).

Ansvarlig (At være ansvarlig overfor mig selv og mit hold).

Kriterier for at spille 3+ timer

For alle spillere forventer vi en god indstilling på banen, dette indebærer at man altid varmer op inden træning, lytter efter hvad trænerene instruerer i, yder en indsats på banen, og er i stand til at holde fokus. Derudover har vi krav om deltagelse i forskellig antal turneringer, alt afhængig af antal banetimer om ugen for vores JUNIORER.

3+ timer om ugen:

Vi ønsker at have plads til at tilbyde tre timer til alle, der har den ovenfor nævnte gode indstilling, og deltager i følgende turneringer og kampe: klubmesterskaber, holdkampe og SM (1 gang årligt/enten ude eller inde) samt turneringer på hjemmebane. Vi opfordrer til at alle 3+ spillere deltager i flere turneringer, og – for u 12 og ældre – laver fysisk træning iht. trænernes anvisninger.

3 + spillere vil i særlige tilfælde blive tilbudt at deltage i udviklingssamtale med trænerne.

4 + timer om ugen:

4 + timer kræver noget ekstra! For at være på 4+ træning, skal trænere vurdere, at træningsintensiteten er virkelig god, samtidig med at man selvfølgelig stadig er den gode kammerat og deltager i fællesskabet.

Kravene til turneringsaktivitet er også lidt højere: Klubmesterskaber, holdkampe, SM (ude og inde), 1 UM årlig (ude eller inde) samt 3 yderligere turneringer, herunder alle turneringer på hjemmebane. Gerne flere turneringer om muligt.

Spillere i 4+ træner mellem 4 – 5 timer om ugen og laver fysisk program efter nærmere aftale med trænerne, som gennemføres konsekvent. Vi opfordrer til, at man spiller ud over træningen mindst 1-2 gange om ugen.

4+ spillere vil i nogle tilfælde efter trænernes nærmere vurdering deltage udviklingssamtaler med trænerne, enten i en mindre gruppe eller individuelt.

6+ timer om ugen:

6 + timer er få de få, som ønsker at gå hele vejen med deres tennis! Man udtages efter trænernes vurdering af indsats m.v. Det forudsættes, at der ydes en 110 % indsats til træning – hver gang, og at indstilling og hjælpsomhed over for trænere og medspillere er i top.

6+ timer spillere har høj turneringsaktivitet: klubmesterskaber, holdkampe, SM (ude og inde), UM (ude og inde) samt 7 yderligere turneringer, herunder alle turneringer på hjemmebane. Gerne flere turneringer om muligt.

Spillere på 6 + træner 6-8 timer om ugen, og spiller derudover selv uden om træningen. Der laves fysisk program i samarbejde med trænere, og dette gennemføres konsekvent.

6+ spillere deltager i 2 individuelle udviklingssamtaler med den træner, som er hovedansvarlig for pågældende spiller.

Tilmelding til træning er bindende

Tilmelding til træning i Øresund Tennis er bindende. Vi yder derfor ikke refusion eller tilbagebetaling, hvis man ikke kan spille uanset årsag.

Der er dog følgende undtagelse til dette i tilfælde af, at der er venteliste på et hold for seniorer

  • Er spilleren blevet alvorligt skadet efter tilmelding og kan ikke spille hele sæsonen vil der ske refusion af 75 % af tilmeldingsgebyret under forudsætning af, at en anden spiller kan tage pladsen på holdet.

Disse retningslinjer kan ikke fraviges af trænerne.

Særlig for juniorer sker det nogle gange, at spilleren efter træningsplanen er offentliggjort meddeler, at man ikke ønsker eller kan spille på det pågældende hold. Dette berettiger ikke til refusion.

Har vi helt undtagelsesvist i planlægningen ikke kunne finde plads til en junior (eller det antal timer, som vedkommende ønsker at spille), ydes refusion for de(n) time(r), der ikke spilles, under forudsætning af, at man har tilmeldt sig uden forbehold for træningstider på mindst 4 ugedage efter kl. 15.