Indendørs – Tilmelding til træning

Indendørs 20/21 – vi har træningshold for ALLE!

Så er vi klar med tilmelding til indendørs træning 202/21. Vi har 4 fuldtidsprofessionelle trænere og en række dygtige og dedikerede hjælpetrænere. Vi lægger stor vægt på høj kvalitet i alle træningshold. Kvalitet følges med begejstring, børnene skal synes det er sjovt. I Øresund Tennis har vi tilbud for helt nybegynder til elite spillere, fra de mindste junior til de ældste veteraner. Vi tilbyder alle juniorer at kunne spille holdkampe.

Du kan se vores hold for vinteren 2020/21 her (nedenunder beskrivelsen af holdene kan du se træningsværdier samt kriterier for turneringspilleres timeantal):

Mikrotennis (3-5 år)

Mikrotennis er et meget populært hold for de allermindste, hvor vi via leg og koordineringsøvelser langsomt introduceres til tennis på en sjov go god måde. Vi har hidtil kun haft mikrotennis om sommerne, men på opfordring opretter vi i 20/21 også indendørs et mikrotennishold, som foregår

 • i Baunebjerghallen hver tirsdag 17.15-18
Tilmeld og prisinfo

Minitennis (fra 6 år)

Vi spiller på minitennisbaner med skumbolde og vi lægger stadig stor vægt på, at børnene skal have det sjovt og få succesoplevelser – hver gang !

Børnene lærer de basale slag, laver sjove tennispointøvelser m.v. og får hurtig lov til at lære at tælle point og selv spille over nettet. Fra og med sæsonen 2020/21 giver vi træningstime nr. 2 helt gratis, da vi gerne vil at I får mulighed for at træne 2 gange. Vi træner i udgangspunktet på følgende tidspunkter

Tirsdag 14-16 NNK hallen
Tirsdag 14-17 HiC/Langebjerghallen/Baunebjerghallen
Onsdag 14-16 HiC/Langebjerghallen
Torsdag 14-16 NKK hallen
Torsdag 14-19 HiC/Langebjerghallen/Baunebjerghallen

Ved mange tilmeldinger kan der oprettes ekstra hold.

Tilmeld og prisinfo

WeekendKampspil u 8 – 13

Vi udtager hver vinter ca 35 børn i alderen 6-13 år, som kan spille kampspil i weekenderne.

Man skal have lyst til at spille kampe for at være med – og indstillet på at spille på kryds- og tværs af alder og niveau. Vi spiller på skift i tennishallen i HiC og i Baunebjerghallen. I udgangspunktet spiller vi søndage mellem 12-14, men tiderne varierer og der er også en del lørdage fra 14-17 i HiC.

Det er både skum, rød, organge- og grøn bold. Det handler om at spille en masse pointspil og få en god og sund konkurrencementalitet, hvor fair play og godt kammeratskab er i højsædet.

Der sendes direkte info til de børn, som kan tilmelde sig. Er du interesseret, men (endnu) ikke udtaget kontakt Carsten på carsten@oresundtennis.dk, så tager vi en dialog om mulighederne for at komme med på holdet.

Tilmeld og prisinfo

Juniortræning på stor bane

Træningen på stor bane foregår med orange, grønne eller gule bolde. Hver træningspas er en time. Der er stadig hovedvægt på at træningen skal være sjov og engagementet højt hver eneste gang, samtidig med at det slagmæssige og pointspil fylder mere.

Vi anbefaler, at man så vidt muligt melder sig to gange eller mere om ugen og giver rabat på time nr. 2.

Det er vigtigt ved tilmeldingen at angive, de tider man ikke kan spille. Det sker helt praktisk ved, at der ved tilmeldingen i halbooking er et beskedfelt – så skriv her hvilke dage, du IKKE kan spille.Træningen varer en time og er niveauopdelt i begynder/letøvet, øvede og rutinerede. Vi lægger her vægt på kvalitet i træningen, og derfor vil vores fuldtidstrænere deltage som ansvarlige trænere.

Turneringsspillere, der spiller holdkampe, klubmesterskaber kan tilmelde sig 3 timer eller mere efter nærmere aftale med trænerne iht kriterierne nederst på siden.

Tilmeld og prisinfo

Seniortræning

Træningen varer en time og er niveauopdelt i begynder/letøvet, øvede og rutinerede. Vi lægger her vægt på kvalitet i træningen, og derfor vil vores fuldtidstrænere deltage som ansvarlige trænere. Hvert hold er 1 time og trænerne inddeler i hold efter niveau.

Update 21. November : Alle hold er desværre fyldt op, men i kan tilmelde jer de forskellige facebook grupper, hvor man kan se hvis der opstår afbud og komme på som vikar.

Vi vurderer at lave ekstrasamlinger målrettet, dem der ikke kom med på træningen i løbet af sæsonen !

Tilmeld og prisinfo

Træningsværdier

Respektfuld (At være respektfuld og lydig overfor regler og forpligtelser).

Bidrage (At spørge sig selv hvordan jeg kan bidrage til fællesskabet).

Kvalitet (At gøre tingene med kvalitet).

Flittig (At være hårdtarbejdende og engageret).

Ansvarlig (At være ansvarlig overfor mig selv og mit hold).

Turneringspillere

Vi tilbyder alle spillere i ØT at træne mindst to gange om ugen.

Vi man træne mere, indgår man i vores gruppe af turneringsspillere. Ønsker du at blive en del af turneringsgruppen tager trænerne gerne en snak med dig og dine forældre om, hvordan du kan komme i betragtning.

Vi giver noget ekstra til turneringsgruppen – og I som spillere skal også give noget ekstra. Det handler ikke om det spillemæssige niveau, men om lysten og viljen til at gøre en ekstra indsats.

Som turneringspiller træner man som udgangspunkt 3 timer om ugen. Enkelte træner 4-7 timer efter individuel vurdering.

Indsats til træning m.v.

Vi forventer, at I altid gør jeres bedste. Det indebærer at I

 • altid varmer op inden træning,
 • lytter efter hvad trænerene instruerer i,
 • yder en 100 % indsats på banen til både træning og kamp,
 • er i stand til at holde fokus,
 • deltager i fysisk træning, hvis man udtages, og
 • altid udviser fair play.

Holdkampe og turneringer

Ud over at yde optimalt til træning m.v. er der forventning om, at turneringspillere er aktive til holdkampe, klubmesterskaber og turneringer.

Alle skal som minimum prioritere og deltage i

 • holdkampe,
 • klubmesterskaber,
 • Sjællandsmesterskaber,
 • andre turneringer efter drøftelse med trænerne, i udgangspunktet ca. en turnering/stævne om måneden.
 • spillere som træner 5 + spillre UM både ude og inde, samt yderligere 12 turneringer

Dialog mellem spillere, forældre og trænere

Vi har løbende dialog med turneringspillere og forældre om hvordan det går med træning og kampe og hvad der bør fokuseres på i den kommende tid.

Tilmelding til træning er bindende

Tilmelding til træning i Øresund Tennis er bindende. Vi yder derfor ikke refusion eller tilbagebetaling, hvis man ikke kan spille uanset årsag.

Der er dog følgende undtagelse til dette i tilfælde af, at der er venteliste på et hold for seniorer

 • Er spilleren blevet alvorligt skadet efter tilmelding og kan ikke spille hele sæsonen vil der ske refusion af 75 % af tilmeldingsgebyret under forudsætning af, at en anden spiller kan tage pladsen på holdet.

Disse retningslinjer kan ikke fraviges af trænerne.

Særlig for juniorer sker det nogle gange, at spilleren efter træningsplanen er offentliggjort meddeler, at man ikke ønsker eller kan spille på det pågældende hold. Dette berettiger ikke til refusion.

Har vi helt undtagelsesvist i planlægningen ikke kunne finde plads til en junior (eller det antal timer, som vedkommende ønsker at spille), ydes refusion for de(n) time(r), der ikke spilles, under forudsætning af, at man har tilmeldt sig uden forbehold for træningstider på mindst 4 ugedage efter kl. 15.

Generalforsamling udskydes

13. december 2020-1. maj 2021

Træning uge 9-10

1. marts-12. marts