ØRESUND TENNIS & PADEL HISTORIE
Fra 1957 og op til idag

Humlebæk Tennisklub blev oprettet i sommeren 1957. Den stiftende generalforsamling blev holdt hjemme hos familien Marstand på Kystvej 19. Her blev højesteretssagfører Mogens Plesner valgt som formand og Vibeke Marstrand som kasserer. Familien Marstrand har igennem hele klubbens historie være en aktiv del af klublivet. Even og Vibeke Marstrand er således klubbens første æresmedlemmer.

Dengang var der mange sommerhuse i området (som ikke var udbygget vest for strandvejen), og en væsentlig del af klubbens medlemmer var sommerhusgæster.

Ved stiftelsen var der tre lerbaner, som lå hvor bane 1,2 og 3 nu ligger. Der hvor bane 4 ligger i dag, var der en minigolfbane.

Den første røde bane blev indviet 1959. Familien Bjerre forpagtede de første mange år banerne af kommunen. Kontingentet var meget beskedent, men medlemmerne skulle betale for at leje banerne, hver gang de spillede. Familien boede i huset, som i dag er klubhus, idet de dog lejede den sydlige del af huset ud til sommergæster om sommeren.

Klubben meldte sig ind i SLTU og DTF kort efter stiftelsen og der har igennem årene været en meget livlig turneringsaktivitet. Medlemmer af klubben fra den tid husker, hvordan man betalte for at spille turneringer, men samtidig kunne tjene penge på at dømme andres kampe. Man fik 2 kr. pr. kamp, hvilket hurtigt kunne blive til en god forretning for juniorerne.

I klubbens tidlige år var der ikke organiseret træning. Nogle år kom en svensk træner, Hr. Lövenskjold og trænede alle børnene i en hel uge.

På trods af den beskedne træningsmængde var der rig aktivitet på anlægget og mange rigtig dygtige spillere.

Blandt disse kan nævnes, at Dorrit Wiig var juniordanmarksmester i double med Gitte Grage i ca 1958. Hendes far Henning Wiig og Erik Bjerre var danmarksmestre i herredouble og sidstnævnte tillige i mixdouble med Eva Munthe Fog. De repræsenterede dog ikke klubben på tidspunktet for deres titler. Erik Bjerre rejste i øvrigt i sine unge dage – inden klubbens oprettelse – rundt sammen med Jørgen Ulrich, Torben Ulrich og Kurt Nielsen.

Efterhånden som Humlebæk by blev mere udbygget opstod behovet for bedre faciliteter.

I 1983 fik Humlebæk Tennisklub udvidet baneantallet, så man kom op på de 6 baner, der er i dag. Ønsket om en indendørs hal blev desværre ikke opfyldt, selvom der var flere tilløb hertil i 1980érne.

I den periode blev den sportslige intensitet omkring 1. holdet tillige større og større.

Det skyldes i høj grad en af klubbens nøglepersoner, Peter Holst. I en mangeårig periode gennem 80’erne, 90’erne og 00’erne fungerede Peter som cheftræner i Humlebæk. Han havde tidligere selv spillet på meget højt niveau i HIK, og med sin langvarige trænererfaring blev han en særdeles markant person i Humlebæk Tennis Klub. Under Peter blev der indlagt faste træningssessioner flere gange om ugen for klubbens bedste seniorer ligesom der blev arrangeret indtil flere træningsture til både Spanien, Italien, Frankrig og ikke mindst tennisbyen Båstad i Sverige som fast opstart til udendørssæsonen.

Gennem 80’erne og 90’erne rykkede Humlebæks 1. hold hastigt op gennem serierne og snart blev der spillet Sjællandsserietennis på banerne ved Bjerre Strand. Holdet bestod på det tidspunkt primært af en række rutinerede kræfter suppleret af et par få talentfulde juniorer. Efterhånden som et par af de ældre spillere på holdet trappede ned, fik Humlebæk dog sværere ved at holde pusten og i 1999 var det først i et drabeligt lokalopgør mod Nivå i sidste spillerunde, at holdet sikrede sig overlevelse i Sjællandsserien.

Året efter blev holdet imidlertid tilført nyt blod udefra. Flere yngre spillere med forskellig lokaltilknytning til området fandt sammen i Humlebæk, og det førte til en langvarig periode med øget fokus på elitetennis i klubben. Holdet fik stor succes i holdturneringen og etablerede sig hurtigt i toppen af 3.division, hvorfra det flere gange endda lugtede af oprykning. Holdet var en særdeles homogen og social trup, der med stor gejst omdannede holdkampene til rene publikumsmagneter. Selv til udekampe så langt væk som i Ishøj, Rødovre og endda i Slagelse var det ikke usædvanligt at adskillige Humlebæk-supportere tog med for at heppe på holdet.

Spillerne skaffede selv aftaler med de lokale butikker om at levere brød, pålæg, frugt, øl og sodavand mv. til kampene ligesom der blev indsamlet bunkevis af sponsorgaver til lodtrækning blandt tilskuerne. På denne vis fik holdet ligeledes selv indsamlet penge til finansiering af indendørsbaner i bl.a. Hørsholm, hvilket gjorde det muligt at tilmelde Humlebæk i den indendørs holdturnering. Også her blev det til stor succes, da klubben uden egen hal snart indtog 3.division. Noget tilsvarende er vist aldrig sket tidligere under DTF.

Størstedelen af spillerne på holdet var bosat i København, men pga. det store sammenhold i truppen havde de alligevel taget turen til Humlebæk flere gange om ugen for at træne og spille kampe. Spillertruppen holdt sammen frem til 2006, hvor et babyboom ramte holdet, og det langsomt blev sværere og sværere at få træning og holdkampe til at hænge sammen med familielivet. Samme år stoppede Peter Holst som træner i klubben, der ikke længere havde mulighed for at opretholde tennis på divisionsniveau i denne omgang.

Udover succesen i holdturneringen var højdepunktet i denne periodes elitetennis i Humlebæk måske de indendørs Sjællandsmesterskaber i 2004, hvor Humlebæk ved Sophie Engelsbak, Christian Theisen Schmidt (barnebarn til Vibeke og Even Marstrand) samt Anders Bagger i en meget stærkt besat turnering markerede sig usædvanligt flot med hele 2 guldmedaljer og 2 bronzemedaljer i Mesterrækken i henholdsvis Mixdouble, Herredouble, Damesingle og Herresingle.

Efter 2005 var der i Humlebæk Tennisklub en stille periode forstået på den måde, at klubben ikke markerede sig sportsligt i større omfang. Men medlemsskaren var stabil på 4-500 medlemmer og der var et godt liv i klubben på mange fronter, ikke mindst med Hyg Ind hver onsdag aften med 40-50 deltagere.

Det var dog vanskeligt at skaffe trænere, og diverse samarbejder med både Espergærde og Helsingør Tennisklub blev forsøgt, og gradvist steg kvaliteten i træningen igen, og vi fik flere og flere juniorer.

I 2007 blev Lars Gulmann valgt til formand og han og hans familie har sat sit præg på klubbens udvikling siden da i samarbejde med mange omkring bestyrelse og trænerstab.

Rent sportsligt var Lars’ søn Markus Gulmann fra 2008 og de følgende år blandt de 10 bedste juniorer i Danmark i sin årgang og vandt flere sjællandsmesterskaber og var også en enkelt gang i finalen i UM i double inden han desværre måtte stoppe med at spille som 14 årig pga en alvorlig knæskade.

I de følgende år intensiveres et samarbejde med Fredensborg og Nivå-Kokkedal Tennisklubber, hvilket tog udgangspunkt i et fælles ønske om at etablere en tennishal for klubbernes medlemmer. Klubberne fandt det på høje tid, da vi var og er den kommune i landet med flest tennisspillere pr. indbygger.

Der blev i de kommende år lobby’et og hold aktiviter for at skaffe midler til og interesse for at få en tennishal. Mest markant er formentlig, at der hver år fra 2012 – 2014 blev holdt marathondøgn, hvor flere end 300 medlemmer hvert år mødte op og spillede tennis for at indsamle midler – på baggrund af sponsorkontrakter indgået på forhånd. Her kom Kenneth Carlsen, Dansk Tennisforbund, politikere og mange andre på besøg til nogle kæmpe tennisfester.

I 2014 indledtes et formaliseret sportsligt samarbejde de tre klubber i mellem, som siden er udbygget i forskellige former under navnet Øresund Tennis. Det betyder at al træning sker fælles, og at medlemmerne har adgang til hinandens baner m.v.

Højdepunktet i klubbernes historie var formentlig den 15. september 2015, da den nye Tennishal i Humlebæk Idrætscenter blev indviet med tre tennisbaner i top kvalitet. En milepæl kan man næsten kalde det.

Kort tid efter modtog formanden for Fredensborg Tennisklub Jørgen Holm kommunens lederpris for sit utrættelige arbejde i foreningslivet – 46 år i bestyrelsen i Fredensborg Tennisklub og klubbens absolutte drivkraft i samarbejdet med Humlebæk og Nivå-Kokkedal om etableringen af ØT og opførelsen af tennishallen.

I de efterfølgende år har Øresund Tennis kunnet tiltrække kvalitetstrænere i form af Carl Bergman, tidligere ATP spiller, Carsten Kraghede (prof træner med 15 års erfaring fra HRT), Kim Horneman (tidligere elitespiller fra HIK), Farzad Sadeghi (tidligere professionel og DC captain i Behrain) samt vores egen Markus Gulmann som har brugt et par år som fuldtidstræner i hos os efter bl.a. at hente erfaring fra Australien.

Den sportslige og aktivitetsmæssige fremgang kom langsomt som følge af denne udvikling. Seniorholdene er gået igennem alle rækker og ligger på både herre- og damesiden i 1. division. Og nu begynder vores egne juniorer at komme med på holdet som har haft glæde af at kunne træne indendørs. OG samtidig har vi mange flere juniorer som spiller tennis og turneringer på mange forskellige niveauer.

Og Øresund Tennis har løftet store arrangementer : i 2016 – 2019 var Øresund Tennis vært for finalestævnet ved sjællandsmesterkaberne ude i juni måned. Det er Danmarks absolut største turnering med mere end 1.000 deltagere, og dette løftes af utrolig mange frivillige.

Øresund Tennis’ aktiviteter er noteret i det brede ”TennisDanmark”. I 2016 modtog vores formand Lars Gulmann Dansk Tennis Forbunds lederpris for det arbejde han og bestyrelsen i mange år har lagt for udviklingen af klubben. I 2018 blev Øresund Tennisklub Danmarksmester i anvendelse af sociale medier foran store klubber som Gentofte, HRT og KB, og klubben har siden ligget i top 4 over de mest engagerede klubber i SoMe – hvilket skyldes, at der er så mange begivenheder at skrive om og engagerede medlemmer i klubben.

Skoletennis har været et stort satsningsområde for Øresund Tennis siden 2014. Hvert år i maj-september prøver ca. 1.000 børn i kommunen at spille tennis i et samarbejde mellem skolerne og Øresund Tennis. Dette blev i 2016 formaliseret i et egentlig uddannelsesforløb på Humlebæk Skole for 0-3. klasserne, som i 2019 fik formel anerkendelse af DGI og Dansk Tennisforbund med en særlig pris, som vi ovenikøbet modtog også i 2020 for et tilsvarende samarbejde med Langebjergskolen. Sideløbende har der i denne periode kørt diverse talentforløb for spillere på begge skoler, hvor børnene får elitetræning i skoletiden.

I Oktober 2019 har Fredensborg Kommune besluttet at padel skal være en del af tennissporten i Fredensborg Kommune, og baner indvies i 2022..

I 2019 trak Fredensborg TK sig ud af samarbejdet i Øresund Tennis fsa træning, men dette er fortsat uændret sammen med Nivå-Kokkedal Tennisklub.

De sociale begivenheder i tennisklubben er vokset, og der har f.eks. i årene 2017 og fremefter hvert år været små 200 medlemmer med i klubmesterskaber med en kæmpe finaledag med finaler i næsten 40 rækker.

i 2022 stoppede Lars Gulmann som formand for at tiltræde en stilling som kombineret klubchef og sportschef. Formålet var og er fortsat videreudvikling af klubben i samarbejde med bestyrelse og samarbejdspartnere.

Medlemstallet er støt voksende til ca 850 medlemmer, og baggrund har klubben i fællesskab med Fredensborg Kommune i 2023 fået opført yderlere 2 udendørs tennisbaner (helårsbaner) samt 2 padeltennisbaner. Anlæg af sidstnævnte baner er baggrund for, at klubben i dag fungerer som både tennis- og padelklub.

Samtidig investeres i fremtiden både på anlægsiden med nyt køkken og integration af køkken/klubhus og yderligere satsning på den sportslige front.

Share This Page, Choose Your Platform!

Holdkampe

15. juni 12:00-18:00

ØT U 12 KAT 1

18. juni-23. juni

Tilmeld dig vores nyhedsbrev