Vores seniorhold er meget populære. På trods af, at vi har oprettet en række nye hold de senere år, er der
fortsat udsolgt på stort set alle hold.
Derfor har vi etableret en afbudsordning for de enkelte hold. Når holdene er lavet ved sæsonstart bliver der
tilknyttet en facebookgruppe til hvert enkelt hold. Her melder både de faste spillere og dem som ikke fik
plads sig ind.
De faste spillere bruger gruppen til at melde afbud, og så går pladsen til den som først kommenterer og
skriver at man ønsker pladsen. Reserven betaler herefter kr. 120 til klubbens mobile pay 3163888 for at
deltage i træningen den pågældende dag.
Oversigt over hold og facebookgrupper vinteren 2023/24 ses nedenfor